cultuur van een orchidee

Grondmengsels

Grondmengsels voor orchideeen

Het substraat of grondmengsel van epifyten moet zeer luchtig zijn gezien de planten leven in de lucht. Dit is heel belangrijk wanneer je orchideeën gaat kweken, verzorgen of verplanten.

Grondmengsel orchideeën

- Isomoblokje( dient om het grondmengsel luchtig te maken)
- Schors
- Mos (sphagnum)
- Beukenblad
- Moes

Grondmengsel aardorchideeën

- Turf
- Perliet
- Moes
- Beukenblad
- Fijne schors

Luchtvochtigheid

Luchtvochtigheid voor de orchidee

De luchtvochtigheid is voor orchideeen zeer belangrijk. De planten leven meestal in de tropen waar de luchtvochtigheid hoog is, daarom streeft men er naar om een hogere luchtvochtigheid te hebben waar men de orchidee kweekt. Men moet wel rekening houden met de weersomstandigheden buiten. Als het zwaar bewolkt is en erg regenachtig dan is de luchtvochtigheid hoog. Wanneer de zon schijnt is de luchtvochtigheid laag, dus vernevelt men de planten. Planten met dikke bladeren kunnen tegen minder luchtvochtigheid. Dunnere bladeren kunnen minder goed tegen lage luchtvochtigheid.

Hoe bereikt men een hogere luchtvochtigheid:
1) Door te vernevelen met een nevelspuit
2) Door de planten dicht bij elkaar te plaatsen
3) Door de planten op een vochtige bodem te plaatsen
4) Door water te laten verdampen op een warmtebron
5) Door luchtbevochtigers te plaatsen

Aardorchideeën zijn orchideeën van Europa en zijn minder afhankelijk van de luchtvochtigheid.

Verluchting en ventilatie

Ventilatie en verluchting voor de orchidee

Ventilatie en veluchting is zeer belangrijk tijdens het kweken. De planten hebben een goede luchtbeweging nodig en drogen uit, zodat er minder kans is op schimmel infecties. Frisse lucht tijdens de zomer doet wonderen. Het heeft ook een positief effect op warmte ,die wordt meer verdeeld over de kas.

Temperatuur

Ook hier is het belangrijk van waar de orchidee afkomstig is. Bij de verzorging of het kweken van orchideeën onderscheidt men drie grote groepen:

Koude kas orchideeën

Vereisen in de zomers overdag ongeveer 16-21°C en 's nachts ongeveer 13°C, in de winter overdag 13-16 °C en s'nachts dalend naar 10°C.

Gematigde kas orchideeën

Vereisen in de zomers overdag ongeveer 18-24 °C en 's nachts ongeveer 16°C, in de winter overdag 16-21 °C en s'nachts 13-16°C.

Warme kas orchideeën

Vereisen zomers overdag ongeveer 21-29°C en s'nachts ongeveer 18-21°C, in de winter overdag 21-24 °C en s'nachts 16-18 °C. Men kan in huis voor de orchideeën de drie verschillende zones bereiken door ze op verschillende plaatsen in het huis te zetten, nl. warme orchideeën aan ramen op het zuiden gericht en boven de verwarming, koudere planten in het westen of het oosten en verder van de verwarming.

Vochtigheid

We willen je erop wijzen dat er een duidelijk onderscheid moet gemaakt worden tussen de planten vernevelen en het eigenlijk water geven. Bij vernevelen zorgt men ervoor dat de potkluit niet nat wordt, alleen de luchtvochtigheid rond de plant wordt verhoogd. Zonder water te geven kan geen enkele plant leven maar teveel water geven is voor onze orchideeën ook dodelijk.

De orchidee verlangt een luchtig grondmengsel en een hoge luchtvochtigheid. Door de potkluit te nat te houden verdrijf je de lucht uit het mengsel. Verrottingsprocessen worden in de hand gewerkt en je merkt meestal te laat dat het volledige wortelgestel van je planten afgestorven is. Volgens de aard van het mengsel, de orchideeënsoort en het seizoen geef je ruim voldoende water in één keer en tussen twee beurten in laat je het potmengsel droog worden. In de winter en op dagen met donker weer geef je minder water of laat je een beurt voorbijgaan. Om onder meer verrotting tegen te gaan is het noodzakelijk dat tegen de avond de planten opgedroogd zijn, vooral als het water "over de kop van de planten" gegeven wordt.

Bemesting

Geen enkele plant kan leven zonder voeding, dus bemesting is er bij iedere plant nodig om te overleven. De hoeveelheid voedende bestanddelen die moet toegediend worden, is afhankelijk van de rijkdom van het gebruikt potmateriaal.

Het bemestingsschema ziet er zo uit:

N (stikstof) P (fosfor) K (Kalium)

maart - april - mei 0.5% om de 3-4 weken
2 : 1 : 1
juni - juli - augustus 1% om de 2 weken
2 : 1 : 1
sept. - okt. - nov. 1 % om de 2 weken
1 : 1 : 1
Jonge planten 0.5% regelmatig
3 : 1 : 1

Dit alles wordt opgelost in water.

Licht

Naarmate de lichtsterkte en de belichtingsduur toenemen, neemt de vegetatieve groei van de plant ook toe, tot op het moment dat de plant zijn hoogste groeiritme heeft bereikt. Echter, als we veel licht geven aan de plant wordt tezelfdertijd ook veel warmte toegevoegd. Zonlicht en ook kunstlicht geven warmtestraling af.

In hun natuurlijke groeiplaatsen in de tropen of subtropen worden de planten afgekoeld door de voortdurende circulatie van vochtige lucht. Deze luchtcirculatie ontbreekt in onze afgesloten ruimten (serres, kamerkasjes), vandaar dan ook het grote gevaar van verbranding en uitdroging. Gebrek aan licht of teveel licht kan vastgesteld worden aan de kleur van de bladeren. Donker gekleurde bladeren wijzen op een gebrek aan licht. Bleke tot gele bladeren wijzen op een te overvloedig licht. Een te sterke inwerking van het licht kan de bladeren zelfs rood doen kleuren.

Cattleya

Cattleya

Bloei

De bloei van cattleya's is ofwel in de zomer of in de winter.

Temperatuur – licht

Cattleya's groeien het best bij een temperatuur van 15 °C in de nacht en 20 °C overdag. Tijdens de bloemaanleg en de afkweek is de temperatuurbehoefte in de nacht 13 °C en over dag 18 °C.

Tijdens de opkweek heeft cattleya minimaal 20000 lux nodig en mag hij maximaal 30000 lux op de plant krijgen. Een normale dag is 10000 lux. Vanaf half september de plant in volle zonlicht plaatsen.

Vocht

1 maal per week water geven waarbij in verdunde vorm wat meststoffen bijgevoegd wordt.

Afwisselend nat en droog houden.
Rustperiode herfstbloeiers: wintermaanden tot februari (1 maal om de 3 weken water geven).
zomerbloeiers: voor de bloei.

Verzorging

Verpotten om de twee tot drie jaar in een schorsmengsel. Best verpotten bij het begin van de nieuwe wortelvorming. Wanneer men wil scheuren is het aan te raden 3 tot 4 bulben per plant te behouden.

Odontoglossum Alliance

Odontoglossum Alliance

Bloei

De De bloeitijd is het jaar rond. Door een combinatie van zomer- en winterbloeiers.

Temperatuur – licht

Odontoglossum groeit het best bij een temperatuur van 18° in de nacht en 20 °C overdag.

Tijdens de bloemaanleg en de afkweek is de temperatuurbehoefte in de nacht 14 °C en overdag 16 °C.

Tijdens de opkweek en afkweek heeft Odontoglossum minimaal 5.000 lux nodig en mag hij maximaal 20.000 lux op de plant krijgen. De oncidiums mogen 2 tot 3°C warmer staan. Een normale dag is ongeveer 10000 lux.

Vocht

Water geven gebeurt 1 maal per week, waarbij in verdunde vorm wat meststoffen worden bijgevoegd. In volle zomer mag twee maal per week water gegeven worden.

Verzorging

Na de bloei de bloemstengel verwijderen tot aan de bulbe. Verpotten om de twee jaar in een schorsmengsel. De plant moet meer licht hebben dan een phalaenopsis. Maar in volle zomer niet in volle zon. Vermeerden gebeurt door scheuren, 2 a3 bulben per pot.

Phalaenopsis

Phalaenopsis

Bloei

Er zijn meerdere groepen types van phalaenopsis . De multiflora groep, met compacte, vertakte, zeer rijk bloeiende types met een taklengte tot ongeveer 50 cm. De grandiflora groep, met grootbloemige, langstelige types welke ook geschikt zijn voor een grotere potmaat. De bloeitijd is jaarrond, maar van nature bloeit phalaenopsis tussen januari en mei.

Temperatuur – licht

Phalaenopsis potplanten groeien het beste bij een temperatuur van 18 °C in de nacht en 23 °C over dag.
Om de bloei te bevorderen is het aan te raden de plant wat koeler te zetten 18 °C in de nacht en 20 °C over dag.

Phalaenopsis mag in de opkweek minimaal 4000 lux en maximaal 10000 lux krijgen op de plant. Tijdens de zomermaanden, is het beter de plant niet in volle zon te zetten.

Vocht

Water geven gebeurt 1 maal per week (meer als de blaadjes slap worden), waarbij in verdunde vorm wat meststoffen worden bijgevoegd. Plant benevelen in de morgen, enkel als de temperatuur rond de 20 °C is!

Verzorging

In verband met de bloemstengel zijn er verschillende meningen

- De bloemstengel niet afknippen zolang hij groen blijft, ook al zijn de bloemen afgevallen.
- De bloemstengel afknippen op een derde oog, als de bloemen afgevallen zijn.
- Als de bloemstengel droog wordt, hem afknippen tot beneden om de plant te laten herstellen.